Automatisatie waar de gebruiker
terug centraal staat

Het Black box fenomeen

Het is wat we allemaal geimplementeerd willen zien. Een black box die volledig automatiseerd zonder enige manuele interactie orders verwerkt. Vrij snel komt de reactie van de gebruiker... ik ben niet meer in controle of, ik zie nu niet meer wat er gebeurt.

En daar kunnen we perfect op inspelen door de gebruiker hierbij te betrekken !

Wat heeft hij nodig om efficienter te werken ?

Geen informatie te veel, geen te weinig. De gebruiker in controle van het geautomatiseerd proces.

Industry 5.0

Industry 4.0 trachtte d.m.v. verregaande automatisatie, machine learning, AI repetitieve taken te elimineren voor de gebruiker. De gebruiker onderging hier veelal het proces en was minder in controle. De black box zoals hierboven reeds omschreven

In Industry 5.0 komt de gebruiker terug centraal te staan. Hij is in controle van de processen, niet andersom.

Indiustry 5.0 bevat 3 belangrijke peilers :

- Human-Centric
- Sustainability
- Veerkacht

Wat betekent dit voor U ?

Automatisatie was de voorbije jaren een hot item !
Terecht, heel wat processen, taken en handelingen konden worden geƫlimineerd op basis van metadata en gegevens die we koppelden en logaritmes die we loslieten op onze data.

We kunnen een stap verder gaan en deze automaisatie, logaritmes, interfaces zo bouwen dat ze eerder samenwerken met de gebruiker en diens taak vereenvouigen zonder in te boeten op controle en beheer van de processen.

Wij helpen u hierbij door de interface voor de gebruiker aan te passen opdat hij net DIE informatie krijgt en eventueel dient te voorzien die nodig is. Perfect op zijn maat en binnen de taak die hij uitvoert.